Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 1.1.2021

Rekisterinpitäjä:
Lautiosaaren Martat Ry
lautiosaarenmartat.fi
lautiosaarenmartat@gmail.comKeräämme henkilötietoja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. 

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
- yhdistyksemme
- Googlen palvelut  https://policies.google.com/privacy 
- Facebook  https://www.facebook.com/privacy/explanation 


Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.